17500204 U14 C4B
13/01/2018 12:00 02
Bye FRAM 2/ST GHISLAIN